tên tài khoản:  

  0

Nạp thêm Zingxu

Máy chủ:

Nhân vật

Nhập số xu muốn nạp : = 0
(Số Zing Xu phải chia hết cho 100)