Các Mốc Vip và Quyền Lợi Vip

CÁC MỐC VIP

Cấp Vip ĐIỂM TÔN QUÝ
1 10
2 250
3 500
4 2000
5 5000
6 10.000
7 20.000
8 50.000
9 80.000
10 120.000

ĐIỀU KIỆN ĐỂ LÊN VIP

Mỗi 20 Xu chuyển vào game sẽ được 1 Điểm Tôn Quý, đạt đủ điểm sẽ trở thành VIP.

Nếu muốn được hưởng đầy đủ quyền lợi của VIP đó, người chơi phải gia hạn VIP.

QUYỀN LỢI VIP

QUYỀN LỢI Hình Ảnh
+50% EXP mỗi trận

Login Hồ Vàng:  +120 Vàng mỗi ngày

Được quà điểm danh VIP lên đến:
Tinh Thạch +480, Mảnh Skin +12, Vàng +120

Dùng Tank Free không giới hạn, Tank Free có thể dùng để đấu XH

Xóa Thời gian chờ đấu Chiến Hồn

Hồ Vàng: Khi thi đấu, 50% từ Vàng nhận được sẽ được cộng vào Hồ Vàng. Khi trở thành VIP bạn sẽ được tất cả số Vàng trong hồ.